Naši klaviristi uspješni na međunarodnom natjecanju “Una Corda” u Kastvu


Na međunarodnom natjecanju mladih pijanista “UNA CORDA” Kastav,
naši učenici ostvarili su izvrsne rezultate:

1.kategorija
Ema Kajmak – zlatno priznanje
 
2.kategorija
Franka Čale – srebrno priznanje
 
3.kategorija
Bella Genov – zlatno priznanje
 
5.kategorija
Lana Patačko – brončano priznanje
 
6.kategorija
Ida Hlebec – srebrno priznanje (4. mjesto)
Mentorica: Paula Ropuš, mag. mus.
 
5. kategorija
Marta Novaković – srebrno priznanje (4. mjesto)
Mentorica: Ivana Šošić. mag. mus.
 
6. kategorija
Mirna Lipovec – zlatno priznanje (2. mjesto)
Mentorica: Ana Sremec, mag. mus.


Čestitamo!