Natjecanja 2008

REZULTATI

VARAŽDIN, 13. DO 19. travnja 2008.


 

Harmonika: 1. kategorija

 • MIRAN HUZJAK 1. nagrada 90,50 bodova

Pedagog: Vesna Šoš, nast.

 

Violina: 2. kategorija

 • VANDA DABAC 2 nagrada 89,60 bodova

Pedagog: Vanda Novoselec, prof.

 

Flauta: 3. kategorija

 • ENA MARKESINA 3. nagrada 71,75 bodova

Pedagog: Branko Jakopanec, prof.

 

Udaraljke: 1. kategorija

 • MARTINA HORVATIĆ 2. nagrada 84 boda

Pedagog: Marijan Lincmajer, nast.

 

Saksofon: 1. kategorija

 • NIKO DAVORIN DIKLIĆ 1. nagrada 93,20 boda

Pedagog: Viktor Ključarić, prof.

 

Oboa: 1. kategorija

 • MONIKA MAJSTOROVIĆ 1. nagrada 91,40 bodova

Pedagog: Bernarda Bilušić, prof.

 

Truba: 1. kategorija

 • MARTIN ČUKOVIĆ 2. nagrada 81 bod

Pedagog: Franjo Geček, prof.

 

Truba: 1. kategorija

 • FRAN ĐERĐ 2. nagrada 89 bodova

Pedagog: Franjo Geček, prof.

 

Truba: 1. kategorija

 • MISLAV ŠKURDIJA 2. nagrada 86,90 bodova

Pedagog: Franjo Geček, prof.

 

Truba: 2. kategorija

 • FILIP ĐERĐ 3. nagrada 74,20 bodova

Pedagog: Franjo Geček, prof.

 

Truba: 2. kategorija

 • IVAN KOLAREVIĆ 2. nagrada 86,20 bodova

Pedagog: Franjo Geček, prof.

 

Truba: 4. kategorija

 • MATIJA PERĐUN 2. nagrada 80,60 bodova

Pedagog: Franjo Geček, prof.

 

Truba: 1. kategorija

 • DANIJEL MAJBAUM 3. nagrada 74 bodova

Pedagog: Mario Đerđ, prof.

 

Truba: 2. kategorija

 • HRVOJE HORVAT 3. nagrada 79,60 bodova

Pedagog: Mario Đerđ, prof.

 

Rog : 2. kategorija

 • ANTONIJA VUKELIĆ 1. nagrada 91,60 bodova

Pedagog: Srđan Peić, prof.

 

Rog: 3. kategorija

 • ANAMARIJA ROŽIĆ 1. nagrada 95 bodova

Pedagog: Srđan Peić, prof.

ČESTITAMO UČENICIMA I NASTAVNICIMA NA POSTIGNUTIM REZULTATIMA