web analytics

Natjecanja 2008

Rezultati

 • VARAŽDIN, 13. DO 19. travnja 2008.

  Harmonika: 1. kategorija

  • MIRAN HUZJAK 1. nagrada 90,50 bodova

  Pedagog: Vesna Šoš, nast.

  Violina: 2. kategorija

  • VANDA DABAC 2 nagrada 89,60 bodova

  Pedagog: Vanda Novoselec, prof.

  Flauta: 3. kategorija

  • ENA MARKESINA 3. nagrada 71,75 bodova

  Pedagog: Branko Jakopanec, prof.

  Udaraljke: 1. kategorija

  • MARTINA HORVATIĆ 2. nagrada 84 boda

  Pedagog: Marijan Lincmajer, nast.

  Saksofon: 1. kategorija

  • NIKO DAVORIN DIKLIĆ 1. nagrada 93,20 boda

  Pedagog: Viktor Ključarić, prof.

  Oboa: 1. kategorija

  • MONIKA MAJSTOROVIĆ 1. nagrada 91,40 bodova

  Pedagog: Bernarda Bilušić, prof.

  Truba: 1. kategorija

  • MARTIN ČUKOVIĆ 2. nagrada 81 bod

  Pedagog: Franjo Geček, prof.

  Truba: 1. kategorija

  • FRAN ĐERĐ 2. nagrada 89 bodova

  Pedagog: Franjo Geček, prof.

  Truba: 1. kategorija

  • MISLAV ŠKURDIJA 2. nagrada 86,90 bodova

  Pedagog: Franjo Geček, prof.

  Truba: 2. kategorija

  • FILIP ĐERĐ 3. nagrada 74,20 bodova

  Pedagog: Franjo Geček, prof.

  Truba: 2. kategorija

  • IVAN KOLAREVIĆ 2. nagrada 86,20 bodova

  Pedagog: Franjo Geček, prof.

  Truba: 4. kategorija

  • MATIJA PERĐUN 2. nagrada 80,60 bodova

  Pedagog: Franjo Geček, prof.

  Truba: 1. kategorija

  • DANIJEL MAJBAUM 3. nagrada 74 bodova

  Pedagog: Mario Đerđ, prof.

  Truba: 2. kategorija

  • HRVOJE HORVAT 3. nagrada 79,60 bodova

  Pedagog: Mario Đerđ, prof.

  Rog : 2. kategorija

  • ANTONIJA VUKELIĆ 1. nagrada 91,60 bodova

  Pedagog: Srđan Peić, prof.

  Rog: 3. kategorija

  • ANAMARIJA ROŽIĆ 1. nagrada 95 bodova

  Pedagog: Srđan Peić, prof.

ČESTITAMO UČENICIMA I NASTAVNICIMA NA POSTIGNUTIM REZULTATIMA