web analytics

Zaposleni

NASTAVNICI

1.Alida JakopanecTeorijski glazbeni predmeti
2.Alida SokolovićTeorijski glazbeni predmeti
3.Darko ŽalacTeorijski glazbeni predmeti
4.Sanja GrčićSolfeggio
5.Lea ŠošGlasovir obl., solfeggio
6.Andrea NimšSolfeggio
7.Vera PlestićGlasovir
8.Slađana BuklijašGlasovir
9.Vedran MilićGlasovir, korepeticija
10.Maria Mikulić ŠtimacGlasovir, korepeticija
11.Iris SudarGlasovir, korepeticija
12.Vida NovoselecGlasovir (VS)
13.Mirela MihajlovićKorepeticija (VS)
14.Andreja PetrićSolo pjevanje
15.Vanda NovoselecViolina
16.Robert BoldižarViolina
17.Mario VrbancViolina, viola
18.Matej ŠkreblinViolončelo
19.Đurđica PavičićGitara
20.Siniša PauškaGitara
21.Vesna ŠošHarmonika
22.Anamarija NeradHarmonika (zamjena za M. Plentaj)
23.Ivan MihajlovićZbor, glasovir obligatno
24.Lovorka StančićGlasovir, korepeticija
25.Branko JakopanecFlauta
26.Gordana DošenFlauta (VS)
27.Bernarda BilušićOboa
28.Zlatko SubotičanecKlarinet
29.Mladen NovoselecKlarinet
30.Viktor KljučarićSaksofon
31.Igor Mrnjavčić Truba
32.Mario ĐerđTruba
33.Ivan OškeraRog
34.Zlatko StrčićTrombon, tuba, eufonij
35.Ivan JežekUdaraljke
36.Želimir MatićTambure
37.Kristina HohošLikovna kultura
38.Ana SudarevićGlasovir (Čazma)
39.Željka Štelcer Solfeggio, tambure (Čazma)

TAJNIŠTVO

Željka Lovrak,  upravni pravnikTajnica
Aleksandra Ivanković, oec Računovođa

OSOBLJE

Darko ZrinićDomar
Anita MatoševićSpremačica
Nada RadinićSpremačica