19. siječnja 2017. – Dom kulture Bjelovar

20. siječnja 2017. – Dom kulture Bjelovar

21. siječnja 2017. – Dom kulture Bjelovar