Koncerti 2024.

Animacijski koncert pod maskama u DV Osmijeh

Koncert Dua Mathis

Koncert violinista iz klase prof. Armina Sešeka

IPEW 2024. - Međunarodni udaraljkaški tjedan u Bjelovaru