Natjecanja 2013

REZULTATI

Opatija, 4. i 7. Prosinca 2013.

Glasovirski duo – 1. kategorija

 • MIA ABRAMOVIĆ
 • LOVRO ŽAGAR

1. nagrada (98,10 bodova)

Pedagog: Slađana Buklijaš, prof.

Glasovirski duo – 4. kategorija

 • HELENA BELJAN
 • LORENA PISAČIĆ

3. nagrada (94,40 bodova)

Pedagog: Slađana Buklijaš, prof.

Gudački duo – 2. kategorija

 • VANDA DABAC
 • EMANUEL PAVON

1. nagrada (98,88 bodova)

Pedagog: Vanda Novoselec , prof.

Kvartet klarineta – 1. kategorija

 • EMA HENC
 • KARLA GLAZER
 • ANA GUJIĆ
 • LAURA LJUBIĆ

2. nagrada (96,80 bodova)

Pedagog: Mladen Novoselec, prof.

Kvartet trombona 2. kategorija

 • HRVOJE KURTANJEK
 • IVAN GUŽVINAC
 • RENATO SRDIĆ
 • KARLO RANOGAJEC

3. nagrada (94,60 bodova)

Pedagog: Zlatko Strčić, prof.

Sastavi 5 – 12 članova 2. kategorija

 • FRAN ĐERĐ
 • DANIEL MAJBAUM
 • MARTIN ČUKOVIĆ
 • PETAR ZGONJANIN
 • LALITA TASIĆ
 • GABRIJEL SABOLOVIĆ
 • INGA ABRAMOVIĆ
 • IVAN GUŽVINAC
 • RENATO SRDIĆ
 • KARLO RANOGAJEC
 • HRVOJE KURTANJEK
 • DOMINIK ŠABIĆ

2. nagrada (97,60 bodova)

Pedagog: Zlatko Strčić, prof.

Zadar, 17. veljače 2013.

Varaždin, 22. veljače 2013.

Velika Gorica, 23. i 24. veljače 2013.

Solfeggio

 • VANDA DABAC 1. nagrada (97,50 bodova)

Pedagog: Ruža Milić, prof.

 • SARA ESTER GREDELJ  2. nagrada (84 boda)

Pedagog: Alida Jakopanec, prof.

 • MARTA BALENOVIĆ 2. nagrada (84 boda)

Pedagog: Alida Jakopanec, prof.

Solo pjevanje

 • ANA FALETAR 3. nagrada (77,60 bodova)

Pedagog: Andreja Petrić, prof.
Klavirska pratnja: Jelena Car, prof.

Gitara 2. kategorija

 • ANA TUKŠA

2. nagrada (86 bodova) Pedagog: Darko Žalac, prof.

Gitara 4. kategorija

 • EUGEN PRANJIĆ

2. nagrada (83,20 bodova) Pedagog: Darko Žalac, prof.

Prosudbeno povjerenstvo za procjenu samostalnih novinarskih radova na Županijskoj smotri LiDraNo 2013. u sastavu: Danijela Hegediš (predsjednica, Sanja Klinac (član), Igor Kokoruš (član),
zaprimilo jedan samostalni novinarski rad koji predlaže za Državnu smotru:

Sjećanje na Boška Boško 00211 – učenik: Dominik Šabić, mentorica: Alida Sokolović, prof., Glazbena škola Vatroslava Lisinskog Bjelovar

Prosudbeno povjerenstvo za procjenu školskih listova na Županijskoj smotri Lidrano 2013. u sastavu: Krešimir Ivanček (predsjednik), Lucija Miškić (član), Damir Bencek (član), zaprimilo dva školska lista te oba predlaže za Državnu smotru:

1. Trythonus – Diabolus in musica učenica: Marija Frančić, mentorica: Alida Sokolović, prof., Glazbena škola Vatroslava Lisinskog Bjelovar

2. ET@ : školske novine učenika Ekonomske  i turističke škole u Daruvaru, učenica: Tena Prgić mentorica: Lovorka Levak, Ekonomska i turistička škola Daruvar

ČESTITAMO UČENICIMA I NASTAVNICIMA NA POSTIGNUTIM REZULTATIMA