Procedura blagajničkog poslovanja – usvojio Školski odbor