Koncerti 2018.

21. svibnja 2018. – Dom kulture – Alina i Julia Gabajdullina


22. svibnja 2018. – Dom kulture – Koncert gudačkog odjela

23. svibnja 2018. – Dom kulture – Koncert puhačkog odjela

24. svibnja 2018. – Dom kulture – Koncert odjela za klavir, harmoniku i udaraljke

26. svibnja 2018. – Dom kulture – “Prva, druga, treća” – koncert najmlađih

27. svibnja 2018. – Dom kulture – Svečani koncert