Sfera Musica – 4. radionica i koncert (udaraljke) – 1. i 2.04.2022. – Fotogalerija