Sfera Musica – 5. radionica i koncert (horna) – 2. i 3.04.2022. – Fotogalerija