Audicija za upis u Glazbenu školu

PODRUČNA ŠKOLA ČAZMA

Audicija će se održati 9. lipnja 2021. od 12:30 sati

u prostoru Centra za kulturu Čazma, Trg Čazmanskog kaptola 13

Koroško klavirsko tekmovanje 2021

28.5. – 31. 5. 2021

Kategorija 2
  • Lana Patačko, zlato
 
Kategorija 4
  • Gita Lovrić, zlato
 
Kategorija 7
  • Benedikt Vrlac, zlato
 
Mentor: Svetlana Relić, prof. mentorica
 
ČESTITAMO!