Raspored podjele učeničkih svjedodžbi po nastavnicima i terminima

Utorak, 29. lipnja 2021.

Đački dom, 9:00 - 10:00 sati
Đački dom, 10:30 – 11:30 sati
S. Štefanac K. Križanić
M. Đerđ V. Novoselec
V. Milić Z. Strčić
M. Vrbanc S. Relić
I. Oškera S. Pauška
Ž. Matić M. Babić
M. Novoselec N. Šverko
I. Kolarević V. Ključarić
R. Boldižar A. Petrić
L. Šoš V. Vretenar
   
Škola, 9:00 – 10:00 sati
Škola, 10:30 – 11:30 sati
A. Sokolović  
A. Jakopanec Z. Subotičanec
M. Plentaj D. Žalac
I. Šošić V. Šoš
I. Matkov (za udaraljke) – soba 10 D. Huf (za obou) – soba 10

Nastavnici će svjedodžbe dijeliti u svojim učionicama.

Učenici oboe i udaraljki će svoje svjedodžbe preuzeti u Dvorani škole (V. Lisinskog 1) u zadanim terminima.

UPISI UČENIKA U SLJEDEĆI RAZRED VRŠIT ĆE SE OD 30. LIPNJA do 2. SRPNJA 2021. PUTEM ONLINE APLIKACIJE KOJA ĆE BITI POSTAVLJENA NA WEB STRANICI ŠKOLE.