MEĐUNARODNO NATJECANJE PIJANISTA MEMORIJAL JURICA MURAI