Predprijave za upis u Glazbenu školu – OSNOVNA ŠKOLA

Područno odjeljenje Čazma

ZA NOVE UČENIKE KOJI SE PRVI PUTA UPISUJU U GLAZBENU ŠKOLU

Osnovna glazbena škola traje 6 godina. Predprijave su namijenjene učenicima koji će u školskoj 2020./2021. godini biti 3. razred osnovne škole, a mogu pristupiti i učenici 4. i 5. razreda.
Eventualni termini prijamnih ispita i rokovi upisa bit će objavljeni na mrežnoj stranici Škole (https://lisinski-bj.hr/), oglasnoj ploči te na Facebook stranici Glazbene škole Vatroslava Lisinskog Bjelovar (https://www.facebook.com/lisinskibjelovar).

Izbor instrumenata: oboa, flauta, klarinet, truba, trombon, tuba, rog, violina, viola, violončelo, tambure, harmonika, udaraljke.
Za Čazmu samo klavir i tambure

Dragi budući učenici naše glazbene škole, cijenjeni roditelji, pozivamo vas na predprijavu za upis u Glazbenu školu Vatroslava Lisinskog Bjelovar za školsku 2020./2021. godinu. Molimo da ispunite i pošaljete obrazac.

Sva polja su obvezna!

OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA

PODRUČNO ODJELJENJE ČAZMA