Naši učenici na Smotri mladih pijanista u Varaždinu

29. ožujka 2023. održana je Smotra mladih pijanista u Hrvatskom narodnom kazalištu u Varaždinu, na kojoj su nastupili i naši učenici klavira – Bella Genov, Helena Volf i Luka Stanjević.
Klaviru u čast održano je 5 koncerata na kojima je nastupilo više od 100 učenika klavira iz gotovo svih glazbenih škola Republike Hrvatske obilježivši na najljepši mogući način Međunarodni dan klavira.
Učenike je pripremila Svetlana Relić, prof. mentor.