Premijera lutkarsko glazbene predstave “Peća i vuk” u Bjelovarskom kazalištu

Povodom obilježavanja Svjetskog dana lutkarstva,
u Bjelovaru je premijerno izvedena lutkarsko glazbena predstava “Peća i vuk”,
redateljica Anite Malek (za lutkare) i Andree Nimš (za glazbenike).

U predstavi su sudjelovala djeca i mladi iz kazališne grupe Lutkar/ići,
te iz naše Glazbene škole Vatroslava Lisinskog Bjelovar.

Predstavu je komentirala ravnateljica Bjelovarskog kazališta Maja Margareta Fabičević:

𝑃𝑒ć𝑎 𝑖 𝑣𝑢𝑘 𝑗𝑒 𝑠𝑡𝑣𝑎𝑟𝑛𝑜 𝑝𝑟𝑒𝑘𝑟𝑎𝑠𝑛𝑎 𝑝𝑟𝑖č𝑎, 𝑎 𝑛𝑗𝑒𝑧𝑖𝑛𝑎 𝑝𝑜𝑠𝑒𝑏𝑛𝑜𝑠𝑡 𝑗𝑒 š𝑡𝑜 𝑔𝑙𝑎𝑧𝑏𝑒𝑛𝑖𝑐𝑖 𝑛𝑎𝑠𝑡𝑢𝑝𝑎𝑗𝑢 𝑢ž𝑖𝑣𝑜. 𝐼𝑚𝑎𝑚𝑜 𝑜𝑑𝑙𝑖č𝑛𝑢 𝑠𝑢𝑟𝑎𝑑𝑛𝑗𝑢 𝑠 𝑏𝑗𝑒𝑙𝑜𝑣𝑎𝑟𝑠𝑘𝑜𝑚 𝐺𝑙𝑎𝑧𝑏𝑒𝑛𝑜𝑚 š𝑘𝑜𝑙𝑜𝑚 𝑘𝑜𝑗𝑎 𝑗𝑒 𝑗𝑒𝑑𝑛𝑎 𝑜𝑑 𝑛𝑎𝑗𝑏𝑜𝑙𝑗ih 𝑔𝑙𝑎𝑧𝑏𝑒𝑛ih š𝑘𝑜𝑙𝑎 𝑢 𝐻𝑟𝑣𝑎𝑡𝑠𝑘𝑜𝑗. 𝑀𝑙𝑎𝑑𝑖 𝑙𝑢𝑡𝑘𝑎𝑟𝑖 𝑢ž𝑖𝑣𝑜 𝑖𝑔𝑟𝑎𝑗𝑢 𝑝𝑟𝑒𝑑𝑠𝑡𝑎𝑣𝑒 𝑑𝑜𝑘 𝑚𝑙𝑎𝑑𝑖 𝑔𝑙𝑎𝑧𝑏𝑒𝑛𝑖𝑐𝑖 𝑢ž𝑖𝑣𝑜 𝑠𝑣𝑖𝑟𝑎𝑗𝑢. 𝑆𝑡𝑣𝑎𝑟𝑛𝑜 𝑗𝑒 𝑓𝑎𝑛𝑡𝑎𝑠𝑡𝑖č𝑎𝑛 𝑢𝑔𝑜đ𝑎𝑗 𝑖 𝑑𝑜𝑔𝑎đ𝑎𝑗, 𝑎 š𝑎𝑙𝑗𝑒 𝑖 𝑝𝑟𝑒𝑘𝑟𝑎𝑠𝑛𝑢 𝑝𝑜𝑟𝑢𝑘𝑢. 𝐼𝑛𝑎č𝑒 𝑗𝑒 𝑝𝑜𝑟𝑢𝑘𝑎 𝑆𝑣𝑗𝑒𝑡𝑠𝑘𝑜𝑔 𝑑𝑎𝑛𝑎 𝑙𝑢𝑡𝑘𝑎𝑟𝑠𝑡𝑣𝑎 𝑏𝑟𝑖𝑔𝑎 𝑜 š𝑢𝑚𝑎𝑚𝑎 𝑗𝑒𝑟 𝑗𝑒 𝑑𝑎𝑛𝑎𝑠 𝑖 𝑆𝑣𝑗𝑒𝑡𝑠𝑘𝑖 𝑑𝑎𝑛 š𝑢𝑚𝑎. 𝑁𝑎š 𝑣𝑢𝑘 𝑖𝑧𝑙𝑎𝑧𝑖 𝑖𝑧 š𝑢𝑚𝑒, 𝑛𝑜 𝑛𝑒 𝑧𝑎𝑣𝑟š𝑎𝑣𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑔𝑖č𝑛𝑜 𝑣𝑒ć 𝑧𝑎𝑣𝑟š𝑖 𝑢 𝑍𝑜𝑜𝑙𝑜š𝑘𝑜𝑚 𝑣𝑟𝑡𝑢. 𝑁𝑖𝑡𝑘𝑜 𝑛𝑖𝑗𝑒 𝑝𝑜𝑗𝑒𝑑𝑒𝑛 𝑖 𝑛𝑖𝑡𝑘𝑜 𝑛𝑖𝑗𝑒 𝑠𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎𝑜.”