Prva nacionalna oznaka kvalitete za eTwinning projekt stigla je u našu školu!

Nacionalna oznaka kvalitete za projekt "Pjevaj, sviraj, pleši - THE BEATLES"

Prva nacionalna oznaka kvalitete stigla je u našu školu, a dodijeljena je za eTwinning projekt “Pjevaj, sviraj, pleši – THE BEATLES.’‘!
 
Nacionalna oznaka kvalitete dodjeljuje se učiteljima i njihovim učenicima koji su surađivali na izvrsnim eTwinning projektima te znači da je projekt dosegnuo određenu razinu kvalitete u njihovoj zemlji.

To je konkretno priznanje nastavnicima i školama za njihove eTwinning aktivnosti na visokoj razini, osnaživanje učenika u nastavku sudjelovanja i radu u eTwinning aktivnostima, te pokazivanje na konkretan način da je njihov trud prepoznat. Javna je to afirmacija posvećenosti škole kvaliteti i otvorenoj europskoj suradnji.
 
Projekt je sa svojim učenicima violine provodila Vanda Novoselec, prof. savjetnica.