DOGOVOR ZA POČETAK NASTAVE 2022./2023. (početnički solfeggio)

Roditeljski sastanak  POČETNIČKOG SOLFEGGIA (grupa C)  kod nastavnice Andree Nimš održat će se 14. rujna 2022., u 18:30 sati, na adresi V. Lisinskog 1, soba 10.    Popis učenika početničkog solfeggia, grupa C:    1. Andrić Magdalena 2. Balen Stella 3. Barić Elena 4. Bohnec Noa 5. Bosner Branka 6. Butorac Larisa 7. Djordjević Antun 8. […]