RASPORED NASTAVE TEORIJSKIH PREDMETA ZA 2022./2023.

Redovna nastava teorijskih predmeta započet će 6. rujna 2022. godine prema sljedećim rasporedima, a ovisno o turnusu koji učenik pohađa u svojoj matičnoj školi.

Nastava teorijskih predmeta osnovne i srednje škole odvija se na adresi Vatroslava Lisinskog 1, osim nastave 1. i 2. pripremnog razreda koja se odvija na 2. katu Nazorove 2a. 

Želimo vam uspješnu novu školsku godinu!

SOLFEGGIO, Sanja Grčić, prof.
1., 3. i 5. razred

SOLFEGGIO, Andrea Nimš, prof.
2., 4. i 6. razred

SOLFEGGIO, Lea Šoš, prof.
1. i 2. pripremni

Ponedjeljak

Utorak

Četvrtak

Petak

15 -16h  

1. pripremni

8:30 – 9:30h 

1. pripremni

15 – 16h 

1. pripremni

8:30 – 9.30h 

1. pripremni

16:30 – 17:30h 

2. pripremni  

10 – 11h 

2. pripremni

16:30 – 17:30h 

2. pripremni  

10 – 11h 

2. pripremni

 

 

 

 

POVIJEST GLAZBE, GLAZBENI OBLICI, TRADICIJSKE GLAZBE, SVIRANJE PARTITURA, Alida Sokolović, mr.sc.
1., 2., 3. i 4. srednje

 

Ponedjeljak

Utorak

Srijeda

Četvrtak

Petak

8.15-9

Povijest glazbe 1A

 

 

Povijest glazbe 1B

Povijest glazbe 2

9-9.45

Povijest glazbe 1A

 

 

Povijest glazbe 1B

Povijest glazbe 2

9.45-10.30

Povijest glazbe 3A

 

 

Povijest glazbe 3B

 

10.30-11.15

Povijest glazbe 3A

 

 

Povijest glazbe 3B

 

11.15-12

Glazbeni oblici 3A

 

 

Glazbeni oblici 3B

 

12-12.45

Sviranje partitura 2/3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.15-15

 

Povijest glazbe 3

Povijest glazbe 4

 

 

15-15.45

 

Povijest glazbe 3

Povijest glazbe 4

 

 

15.45-16.30

 

Povijest glazbe 1

Glazbeni oblici 4

 

 

16.30-17.15

 

Povijest glazbe 1

Povijest glazbe 2

 

 

17.15-18

 

Glazbeni oblici 3

Povijest glazbe 2

 

 

18-18.45

 

Tradicijske glazbe

 

 

 

SOLFEGGIO, POLIFONIJA, HARMONIJA, Darko Žalac, prof.
1. i 3. srednje

           

Ponedjeljak

Utorak

Srijeda

Četvrtak

Petak

8:15 – 9:00

Polifonija 

III. A

 

 

Polifonija 

III. A

 

9:00 – 9:45

Solfeggio 

1. gr.

 

Harmonija III. A

Solfeggio 

1. gr.

 

9:45 – 10:30

Polifonija 

III. B

 

Harmonija III. B

Polifonija 

III. B

 

10:30 – 11:15

Harmonija 

I. A

 

Harmonija 

I. (T)

Harmonija 

I. A

 

11:15 – 12:00

Solfeggio 

I 1. gr.

 

 

Solfeggio 

I 1. gr.

 

12:00 – 12:45

Harmonija 

I. B

 

 

Harmonija 

I. B

 

 

 

 

 

 

 

14:15 – 15:00

 

Harmonija 

I. C

 

 

Harmonija 

I. C

15:00 – 15:45

 

Solfeggio 

I. 2. gr.

 

 

Solfeggio 

I. 2. gr.

15:45 – 16:30

 

Harmonija III. C

 

 

Harmonija 

I. (T)

16:30 – 17:15

 

Solfeggio 

III. 2. gr.

 

 

Solfeggio 

III. 2. gr.

17:15 – 18:00

 

Polifonija 

III. C

 

 

Polifonija 

III. C

18:00 – 18:45

 

Razredništvo

 

 

Razredništvo

SOLFEGGIO, POLIFONIJA, HARMONIJA, Alida Jakopanec, prof. savjetnica
2. i 4. srednje

 

 

Utorak

 

Petak

10:30 – 11:15

 

 

II.sr. Harmonija

 

                    

11:15 – 12:00

 

II.sr. Solfeggio                 

 

II.sr. Solfeggio                 

12:00 – 12:45

 

II.sr. Harmonija  

 

II.sr. Harmonija  

 

 

 

 

 

 

Ponedjeljak

 

Četvrtak

 

14:15 – 15:00

IV.sr. Solfeggio

 

IV.sr. Solfeggio

 

15:00 – 15:45

IV.sr. Harmonija

 

IV.sr. Polifonija

 

15:45 – 16:30

IV.sr. Harmonija

 

IV.sr. Solfeggio

 

 

(dodatni)

 

(dodatni)

 

17:30 – 18:15

II.sr. Solfeggio                 

 

II.sr. Solfeggio                 

 

18:15 – 19:00

II.sr. Harmonija  

 

II.sr. Harmonija  

 

Glazbena škola Vatroslava Lisinskog Bjelovar

Vatroslava Lisinskog 1
43000 Bjelovar
tel. +385 (0)43 244 416

Arhiva objava
Statistika
  • 235.272 posjeta
  • Broj stranica: 242
  • Broj objava: 578
  • Posljednja promjena:
    9. rujna 2023. @ 6:58