RASPORED NASTAVE TEORIJSKIH PREDMETA ZA 2022./2023.

Redovna nastava teorijskih predmeta započet će 6. rujna 2022. godine prema sljedećim rasporedima, a ovisno o turnusu koji učenik pohađa u svojoj matičnoj školi. Nastava teorijskih predmeta osnovne i srednje škole odvija se na adresi Vatroslava Lisinskog 1, osim nastave 1. i 2. pripremnog razreda koja se odvija na 2. katu Nazorove 2a.  Želimo vam uspješnu […]