Sedmi internacionalni festival harmonike i kamerne muzike Eufonija

Na Sedmom internacionalnom festivalu harmonike i kamerne muzike Eufonija, u Novom Sadu (Srbija), učenica Tara Zdunajić je osvojila 1. nagradu, u Pretkategoriji, s osvojenih 45,25 bodova.

Mentor: Marija Plentaj