3. Međunarodno natjecanje Celeia 2022, Celje, Slovenia

Disciplina ROG

1. kategorija

  • Elizabeth Aria Cone, 100,00 bodova, Zlatna plaketa

2. kategorija

  • Dorian Ćuić, 98,67 bodova, Zlatna plaketa
  • Rea Prišlin, 97,33 bodova, Zlatna plaketa
  • Maksim Radanec, 95,67 bodova, Zlatna plaketa

3. kategorija

  • Dora Vinković, 99,00 bodova, Zlatna plaketa

 

ČESTITAMO!