1. Međunarodna smotra radova

16. i 17. prosinca 2021. g. održana je 

1. Međunarodna smotra radova (on line) u  sklopu Županijskog stručnog vijeća glazbene kulture – grad Zagreb, na kojoj se predstavila i naša škola s violinskim duom u sastavu Luka Baranašić i Lorena Radičević, pod mentorstvom Vande Novoselec, prof. savjetnice. Učenici su snimili IV. stavak  violinskog  dua  Miroslava Šlika, inspiriran tradicijskom glazbom s juga Hrvatske, točnije poskočicom Linđo. Na taj način su doprinijeli projektu Tradicijska glazba koji se provodi u našoj školi i na međunarodnoj razini. Projektu je nastavnica V. Novoselec  pristupila  na poziv kolegice  Ane Mikić, prof. izvrsne savjetnice.