Mozart za VRTIĆANCE

20.listopada obilježava se dan jabuka, a naša škola obilježila ga je u suradnji s Dječjim vrtićem Ciciban u sklopu projekta Mozart za vrtićance. Voditeljice interaktivne radionice su Svetlana Relić, prof. mentorica i Vanda Novoselec, prof. savjetnica. Ovako je radionicu opisala stručna suradnica pedagog DV Ciciban, mr. sc. Branka Biketa Caktaš: 
“Radionica je obuhvatila poticaje iz auditivnog, vizualnog, olfaktornog, taktilnog, gustativnog, vestibularnog i proprioceptivnog područja što je vodilo senzornom i cjelovitom spoznavanju jabuke. Ovakav holistički pristup učenju, voditeljice radionice su prepoznale kao optimalan za djecu rane i preedškolske dobi. Djeca su bila pažljiva i suradljiva.te se rado uključivala u pripremljene aktivnosti. Radionica pozitivno utječe na razvoj kompetencija pismenosti (glazbene pismenosti i čitalačke kulture) te osobne i socijalne kompetencije kod djece….”