PROBA GUDAČKOG ORKESTRA

U srijedu, 22.9. u 19:15 sati u dvorani u Nazorovoj 2

Luka Iverac, mag. Mus.