Međunarodno natjecanje mladih glazbenika Sonus op. 6

Križevci, 17.3.2021.

Bisernica

 

  • Petar Majbaum 4. kat. 93,67 bodova – I. nagrada 

 

Želimir Matić, mag.mus.

Ivana Šošić, mag.mus. – korepetitor

 

ČESTITAMO!