studeni 2020

Natjecanja

58. hrvatsko natjecanje učenika i studenata glazbe – komorni sastavi – Županijsko natjecanje

Jastrebarsko, 12.11.2020.

Duo rogova I. kategorija

       Elizabeth Aria Cone

       Dora Vinković

               93,33 bodova – I. nagrada

                        Ivan Oškera, mag.mus.

 

 

Duo violina II. kategorija

       Lorena Radičević

       Luka Baranašić

               93 boda – I. nagrada

                        Vanda Novoselec, prof. savjetnica

ČESTITAMO!

Vidi više »

Obavijest kandidatima prijavljenim na natječaj objavljen 02. listopada 2020. godine

Obavijest kandidatima prijavljenim na natječaj objavljen 02. listopada 2020. godine za radno mjesto nastavnik/ca likovne umjetnosti – na određeno nepuno radno vrijeme – 3 sati nastave tjedno

 

Pozivamo kandidate, prema slijedećem rasporedu, na pismeno i usmeno testiranje:

Pisana provjera s tematikom o pristupu likovnom djelu u srednjoj školi

11. studenog 2020. godine – Bjelovar, ulica V. Lisinskog 1 – mala dvorana škole u 10:00 sati

  • potrebno donijeti osobno prijenosno računalo s instaliranim programom Word koji se koristi za pisanje testa. Test se zatim šalje na e-mail škole, a za slanje će biti osigurana Wi-Fi veza.
    Trajanje testa – 2 školska sata.

Razgovor/intervju

13. studenog 2020. godine – Bjelovar, ulica V. Lisinskog 1 – soba br. 1

  1. kandidat/kinja RPS33 u 11:15 – 11:45 sati
  2. kandidat/kinja MB34 u 12:00 – 12:30 sati

 

Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata

Vidi više »

Obavijest o rezultatima natječaja od 8. rujna 2020.

Na temelju članka 24. stavka 4. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (,,Narodne novine” br. 128/17.}, članka 10. stavka 1. točke 10. Zakona o pravu na pristup informacijama {11Narodne novine” br. 25/13. i 85/15.}, te Natječaja za zasnivanje radnog odnosa {Klasa:100-01/2020-01/1; Urbroj:2103-48-01-2020-1 od 08. rujna 2020. godine), ravnateljica Glazbene škole Vatroslava Lisinskog Bjelovar objavljuje

OBAVIJEST O REZULTATIMA NATJEČAJA

Temeljem natječaja za zasnivanje radnog odnosa objavljenog 08. rujna 2020. godine na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Škole kao i na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, nakon provedenog vrednovanja kandidata, uz prethodnu suglasnost Školskog odbora na sjednici održanoj 03. studenog 2020. godine za radno mjesto nastavnika gitare izabran je MARIO BABIĆ.

 

Temeljem natječaja za zasnivanje radnog odnosa objavljenog 08. rujna 2020. godine na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Škole kao i na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, nakon provedenog vrednovanja kandidata, uz prethodnu suglasnost Školskog odbora na sjednici održanoj 03. studenog 2020. godine za radno mjesto nastavnice flaute izabrana je SANDA KOPIĆ.

Vidi više »