Obavijest kandidatima prijavljenim na natječaj objavljen 08. rujna 2020. godine:

Razgovor i ogledni sat 13. i 14. listopada 2020. odgađaju se.

 
Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata