Sastanak župana, projektanata i predstavnika Glazbene škole o gradnji nove škole

Izgled nove škole

Lokacija: Vlahe Paljetka 5, Bjelovar
Projektanti: M Plan d.o.o. Bjelovar

Zahvaljujemo tvrtki M Plan na ustupanju video i slikovne prezentacije.