9. hrvatsko natjecanje za harmoniku

Daruvar, 11.-12.05.2018.

Petar Pan kategorija

  • Roberta Gregurić 96,33 – I. nagrada

Vesna Šoš, nast.

  • Petar Zrinski 96 – I. nagrada
  • Patrik Žeđa 95,66 – I. nagrada

Marija Plentaj, prof.

 

A kategorija

  • Patrik Franjak 89 – II. nagrada

Marija Plentaj, prof.

ČESTITAMO!