Seminar prof. Rubena Dalibaltayana i Julie Gubajduline

Učenici klavira Hana Novoselec (Iris Sudar prof.) i Benedikt Vrlac (Ana Sremec prof.) , u utorak,  9.01.2018. nastupili su na završnom koncertu polaznika seminara prof. Rubena Dalibaltayana i Julie Gubajduline. Koncert je održan u maloj dvorani Hrvatskog glazbenog zavoda u Zagrebu.