42. MEĐUNARODNI SUSRET HARMONIKAŠA

Pula, 26. – 29. travnja 2017.

kategorija C1

         Tihomir Kovačić 80,67 bodova – II. nagrada                   

Anamarija Nerad, prof.

MEĐUNARODNO NATJECANJE PIJANISTA MEMORIJAL JURICA MURAI I MURAI GRAND PRIX

Varaždin, 23. – 29. travnja 2017.

kategorija B

         Benedikt Vrlac 92,33 boda – II. nagrada                           

Ana Sudarević, mag.mus.

         Issa Dolenski 91 bod – II. nagrada                                    

Slađana Buklijaš, prof.

                 

kategorija C

         Mia Abramović 84,25 bodova – priznanje                        

Slađana Buklijaš, prof.