Javni poziv za ponude davatelja usluga u turizmu (za organizaciju školske ekskurzije)