14. Međunarodno takmičenje Davorin Jenko

14. Međunarodno takmičenje Davorin Jenko
Beograd, 28.1.- 02.2.2017.
Klavir

 

pretkategorija B

         Dolenski Issa 93 boda – II. nagrada

 

kategorija A

         Žagar Lovro 88,2 boda – III. nagrada

 

kategorija B

         Abramović Mia 92,4 boda – … Više...