Seminar – Ruben Dalibaltayan

Ruben Dalibaltayan

Seminar 16. – 18. 12. 2016.

Ruben Dalibaltayan rođen je u Yerevanu, u Armeniji. Nakon završene glazbene škole preselio se u Moskvu. gdje je diplomirao na Gnesin Music Academy, a zatim magistrirao na Moscow State Conservatory. Mentor mu je bio Valery Kastelsky.