DAN GRADA BJELOVARA – nastup škole

DAN GRADA BJELOVARA – 29. rujna 2016.

Nastup učenika i profesora Glazbene škole Vatroslava Lisinskog Bjelovar

Solistica: Martina Đurđević

Dirigent: Ivan Mihajlović

 AUDIO ZAPIS