GLAZBENA ŠKOLA VATROSLAVA LISINSKOG BJELOVAR

Menu

Predavanje prof. Tihomira Petrovića

27. rujna 2016. u prostoru Škole prof. Tihomir Petrović je u okviru 12. dana teorije glazbe održao predavanje pod naslovom “Ponavljanje je majka mudrosti ili kako od malo napraviti više?”. Predavanjem se učenicima nastoji reći nešto više o nastajanju glazbenog djela, o ponavljanju dijelova na nekoliko razina, o skiciranju forme glazbenog djela, harmonijskoj strukturi, itd.