MEĐUNARODNO NATJECANJE PUHAČA VARAŽDIN

MEĐUNARODNO NATJECANJE PUHAČA VARAŽDIN WOODWIND & BRASS 8.-15. travnja 2016. Klarinet C-kategorija Andrija Novoselec, 91 bod – II. nagrada E-kategorija Ema Henc, 87,67 bodova – III. nagrada Ana Gujić, 86,33 boda – III. nagrada Karla Glazer, 85,67 bodova – III. nagrada Mladen Novoselec, prof. Uz klavir: Mirela Mihajlović, prof. Oboa B-kategorija Leonarda Krpan, 89 bodova […]