Produkcija pod maskama

U subotu, 6. veljače 2016. u 12:00 sati, održana je produkcija pod maskama u Domu kulture.