web analytics

Zaposleni

NASTAVNICI

1.Alida JakopanecTeorijski glazbeni predmeti
2.Alida SokolovićTeorijski glazbeni predmeti
3.Darko ŽalacTeorijski glazbeni predmeti
4.Sanja GrčićSolfeggio
5.Lea ŠošGlasovir obl., solfeggio
6.Andrea NimšSolfeggio
7.Vera PlestićGlasovir
8.Slađana BuklijašGlasovir
9.Vedran MilićGlasovir, korepeticija
10.Maria Mikulić ŠtimacGlasovir, korepeticija
11.Iris SudarGlasovir, korepeticija
12.Tomislav MilićKorepeticija
13.Mirela MihajlovićKorepeticija
14.Andreja PetrićSolo pjevanje
15.Vanda NovoselecViolina
16.Robert BoldižarViolina
17.Mario VrbancViolina, viola
18.Matej ŠkreblinViolončelo
19.Đurđica PavičićGitara
20.Siniša PauškaGitara
21.Vesna ŠošHarmonika
22.Marija PlentajHarmonika
23.Ivan MihajlovićZbor, glasovir obligatno
24.Andrea PetrićZbor
25.Branko JakopanecFlauta
26.Gordana DošenFlauta
27.Bernarda BilušićOboa
28.Zlatko SubotičanecKlarinet
29.Mladen NovoselecKlarinet
30.Viktor KljučarićSaksofon
31.Marko HalužanTruba
32.Mario ĐerđTruba
33.Ivan OškeraRog
34.Zlatko StrčićTrombon, tuba, eufonij
35.Pavao GolubićUdaraljke
36.Želimir MatićTambure
37.Kristina HohošLikovna kulture
38.Ana SudarevićGlasovir (Čazma)

TAJNIŠTVO

Željka Lovrak,  upravni pravnikTajnica
Aleksandra Ivanković, oec Računovođa

OSOBLJE

Darko ZrinićDomar
Anita MatoševićSpremačica
Nada RadinićSpremačica