web analytics
DAN GRADA BJELOVARA – nastup škole

DAN GRADA BJELOVARA – nastup škole

DAN GRADA BJELOVARA – 29. rujna 2016.

Nastup učenika i profesora Glazbene škole Vatroslava Lisinskog Bjelovar | Solistica: Martina Đurđević | Dirigent: Ivan Mihajlović

Predavanje prof. Tihomira Petrovića

Predavanje prof. Tihomira Petrovića

27. rujna 2016. u prostoru Škole prof. Tihomir Petrović je u okviru 12. dana teorije glazbe održao predavanje pod naslovom “Ponavljanje je majka mudrosti ili kako od malo napraviti više?”.